Language

10 เหตุผลที่ควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารของคนทั่วทุกมุมโลก การที่เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษทำให้เราพัฒนาในหลายๆด้าน ต่อไปนี้เป็นหลักเหตุผลต้นๆในการที่พวกเราควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

1. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของโลก

ในปัจจุบันมีภาษาให้เรียนรู้มากมายเช่น ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศษ เยอรมัน หรือแม้แต่ภาษาในประเทศแถบอาเซียนของเรา แต่ภาษาหลักที่คนทั่วทุกมุมโลกใช้เป็นสื่อกลางระหว่างกันคือภาษาอังกฤษ ดังนั้นภาษาอังกฤษยังคงมีความสำคัญและควรเป็นภาษาหลักที่เราควรจะเรียนรู้

2. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วยเปิดโลกกว้าง

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทำให้เราสามารถมองโลกในแง่มุมที่แตกต่างกันได้ การศึกษาหาข้อมูลจากสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายและรอบด้าน ช่วยเปิดมุมมองที่แตกต่างออกไป

3. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นประตูสู่ความเป็นนานาชาติ

การสื่อสารเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะเข้าใจเบื้องต้นของกันและกัน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทำให้เราสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติที่มีความแตกต่างกันด้านระยะทาง วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นและเรียนรู้สิ่งต่างๆซึ่งกันและกัน

4. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วยส่งเสริมหน้าที่การงาน

การที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี ช่วยให้บริษัทหรือหน่วยงานที่คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานหรือเลื่อนตำแหน่งตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เป็นข้อได้เปรียบในการทำงานปัจจุบัน

5. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วยในการสื่อสารในหลากหลายสถานการณ์

ในสถานที่ที่แตกต่างกันไป ภาษาอังกฤษสามารถที่จะช่วยให้เราเข้าใจและสื่อสารกับผู้คนต่างๆได้ จากทั่วทุกมุมโลก

6. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทำให้เข้าใจการใช้เวลา

เนื่องจากภาษาอังกฤษลักษณะการบอกประโยคของเวลามีถึง 12 รูปแบบ ให้ใช้ในช่วงเวลาและการกระทำต่างๆที่แตกต่างกันไป มีความหลากหลายและแสดงถึงการกระทำดังกล่าวได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

7. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมของคนต่างชาติ

การเข้าใจภาษาอังกฤษ ทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ การพูดบางประโยคสื่อความหมายอย่างไร ได้เรียนรู้ถึงการใช้ภาษาแทนเหตุการณ์ต่างๆ เข้าใจการสื่อสารได้ถูกต้อง

8. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถช่วยคนรอบข้าง

การที่สามรถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษ ทำให้เราสามรถแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคนรอบข้างได้ เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ การหาข้อมูลต่างๆจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการหาความรู้เพิ่มเติมหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ

9. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทำให้ไม่หลงลืม

จากการวิจัยพบว่า การที่เราอ่านหรือศึกษาสิ่งแปลกใหม่ตลอดเวลา จะทำให้สมองนั้นได้รับการพัฒนาและทำงานอย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดปัญหาการหลงลืมหรือการเป็นอัลไซเมอร์ได้

10. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นป็นเรื่องสนุก

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องสนุก การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่การเข้าชั้นเรียนและท่องหนังสือเท่านั้น ยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากที่ทำให้เราสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น การดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม มีโอกาสมากมายที่จะเรียนรู้และสนุกไปกับภาษาอังกฤษ

Information by about.com