แผนที่รถไฟใต้ดินในลอนดอน (The History Of The Tube Map)

แผนที่รถไฟใต้ดินของลอนดอนเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของลอนดอน แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แผนที่แต่มันคือแผนภาพ และมันก็ไม่ได้แสดงสภาพภูมิศาสตร์ที่แท้จริงของลอนดอน แต่ภาพที่แสดงออกมาก็ชัดเจน แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินลอนดอนผลิตครั้งแรกในปีคศ.19081908จากแผนที่ได้ระบุสถานีสำคัญๆไว้แต่ก็ไม่ได้หารายระเอียดหรือชื่อสถานีที่ชัดเจนนัก จากแผนที่สถานีไกลๆยังไม่มีความชัดเจนต่อมาจึงพยายามที่จะเพิ่มสถานีให้ทั่วถึงขึ้นในแผนที่1932การที่เพิ่มรายละเอียดของสถานีที่ไกลออกไปทำให้ใจกลางลอนดอนมีขนาดเล็กมากจนหาตำแหน่งได้ยาก ในปี คศ. 1926 Mr. Fred Stingemore ได้มีการออกแบบและกำหนดจุดระหว่างสถาณให้ชัดเจน มีตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้น ชัดเจนขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถมีแผนที่ถนนควบคู่ไปด้วยได้1926ในแผนที่นี้ระบุสถานีทั้งในใจกลางลอนดอนและที่อยู่ชานเมืองนั้นมีรายละเอียดที่ชัดเจนและครบถ้วนอยู่ในนี้แล้ว แต่จะไม่มีระบอื่นเลยที่จะซับพอร์ตอยู่ในแผนที่นั้นเลย

แผนที่รถไฟใต้ดินในลอนดอนรุ่นใหม่

The Underground Electric Railways Company of London (UERL) บริษัทที่ดูแลการทำแผนที่ได้ทำแผนที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กสำหรับพกพา เพื่อใช้งานได้สะดวกขึ้น การออกแบบ การสร้างเส้นทางทำให้มีมุมมองที่ดูเป็นระเบียบง่ายขึ้น ในปีคศ. 1931 จึงแล้วเสร็จ1931ในแผนที่นี้มีความแตกต่างจากเดิมมากขึ้นโดยมีความชัดเจนและสัญลักษณ์ของสถานีชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้น รวมทั้งแสดงเครือข่ายที่ชัดเจนของระบบรถไฟใต้ดิน ต่อมาได้พัฒนารูปแบบขึ้นมาในปี คศ. 19331933

การพัฒนาและปรับเปลี่ยรูปแบบ

 มีการพัฒนารูปแบบตลอดเวลาโดยในปีคศ. 1935 ได้มีการเรียกร้องให้สร้างความหนาของเส้นบอกสถานีสำหรับใจกลางลอนดอนเพื่อให้ดูได้ชัดเจน1935

ในปีคศ. 1940ได้เพิ่มวงกลมในส่วนของสถาณีเชื่อมต่อ1941

สุดท้ายของการออกแบบของ Mr. Beck ได้ออกแบบออกมามีลักษณะมุมมองที่ดูงายและเชื่อมโยงได้ทั้งหมดในปีคศ. 19491949ช่วงหลังการออกแบบของ Mr.Beck

ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการออกแบบเกิดขึ้นในปีคศ. 1960 ได้ออกแบบใหม่โดยไม่ได้ปรึกษาผู้ที่ออกแบบที่ผ่านมา มีการเพิ่มสายวิคตอเรียและใส่รายละเอียดเพิ่มมากมายในแผนที่1962ในปีคศ. 1964 มีการพัฒนาโดยการนำแบบเก่ามาผสมด้วยโดยใส่รายละเอียดที่สำคัญไว้และมีวงกลมตรงการเชื่อมต่อสถานี1964

เราได้เห็นพัฒนาการของแผนที่รถไฟใต้ดินลอนดอนจนถึงทุกวันนี้ ในปีคศ. 1981 มีการแบ่งสถานีเป็นโซนและเพิ่มสัญลักษณ์สำหรับคนพิการว่าสามารถเดินทางที่สถานีไหนได้บ้าง บางทีการเปลี่ยนแปลงที่อย่างมากคือในปีคศ. 1979 มีการเพิ่มเส้นทาง จูบีรี่ไลน์  จนแล้วเสร็จในปีคศ.1999 ได้ขยายเส้นทางจนสำเร็จ เป็นผลให้มี 270 สถานี 112 สถานีในลอนดอนและ 45 สถานีเชื่อมต่อ และยังเพิ่มและพัฒนาอย่างต่อเนื่องTube map January 2016Information by Londonist.com